kitokias

kitokias
kitókias, -ia pron. def. (1) J, Ds kitoks: Kitokias numanymas SD325. Kitokias yra būdas kariavimo SPII19. Jiemus regėjos esąs kitokias DP191. Kitokiu tūlais kartais rodžias, o neg esąs ižg tiesos DP191.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • office automation technician — raštinės kompiuterizavimo technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris įstaigos raštinėje, biure arba kontoroje, naudodamas kompiuterį ir kitokias informatikos priemones, atlieka įvairias administravimo užduotis, susijusias… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • raštinės kompiuterizavimo technikas — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris įstaigos raštinėje, biure arba kontoroje, naudodamas kompiuterį ir kitokias informatikos priemones, atlieka įvairias administravimo užduotis, susijusias su informacijos kūrimu, tvarkyba ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • technicien en bureautique — raštinės kompiuterizavimo technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris įstaigos raštinėje, biure arba kontoroje, naudodamas kompiuterį ir kitokias informatikos priemones, atlieka įvairias administravimo užduotis, susijusias… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • apaštalauti — apaštalauti, auja, ãvo intr. skelbti religines ar kitokias idėjas: Apaštalaudami ėjo, mokė žmones Srv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkvaitinti — apkvaĩtinti tr. pritrenkti, apsvaiginti, apkvaišinti: Kap kukšterė[jo] galvon – ir apkvaitino Rod. Aš jo neužmušiau, tik apkvaĩtinau Lš. Einu, aš jas apkvaĩtinsiu: duosiu ir išvysiu Arm. Perkūnijos trenksmas apkvaitino žmones rš. Saulė mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmokėti — 1 atmokėti 1. tr., intr. K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atsilyginant už ką, atsiteisiant: Jau įstengia jie ne tik palūkanas nustatytu laiku atiduoti, bet jau gali po kiek ir pačių skolų atmokėti I.Simon. Penėk [mane] tris metus – paskui aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išristi — išrìsti, ìšrita, išrìto (ìšritė) tr. 1. SD420, Q255, N, K, DŽ išstumti, sukant paviršiumi, išridenti: Trys keturi vyrai turi išrìst [rąstą] iš vežimo Vlkj. Išrìsk kubilą laukan iš trobos J. Išrìskim iš duobės šitą akmenį Š. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kitoks — kitoks, ia pron. def. (1), kìtoks, i (1) ne toks, kitoniškas: Baigsis karas, laikai bus kitoki S.Nėr. Kitokiais rimais gaus patrankų dundesys K.Kors. Čia reikia kitokio darbininko J.Jabl. Bandyk tai kitokiu būdu KI56. Kitoks veidas stojosi J. Ji …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokėti — 1 mokėti, moka, ėjo 1. tr., intr. SD252, R97, K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atlyginant už ką nors panaudotą, įsigytą, atliktą ar apsiimtą, įsipareigotą padaryti: Negaliu valioti mokėti taip brangiai J. Gėrė dieną, gėrė naktį, mokėt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numanymas — numãnymas sm. (1) → numanyti. 1. supratimas, pažinimas, mokėjimas, išmanymas: Lėlę padaryt ir reikia numãnymo Skr. Anieji par nenumanymą ir nežinojimą klausė rodos tėvo savo P. Iš ko skaitydami galite suprast numanymą mano BtPvE3,4. Statė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”